รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

เทศกาลแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ 1

น้องทีมเยาวชนคนหมาน้อยตำบลโคกเพชร
รับมอบใบประกาศจาก ผจก.มูลนิธิสยามกัมมาจล
 

กำนันดาวรุ่ง แซ่โค้ว กำนันตำบลโคกเพชร
รับมอบใบประกาศในฐานะกรรมการโครงการ


นางเพ็ญทิวา  สารบุตร
พี่เลี้ยงโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น