รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

รณรงค์ล้างมือให้สะอาด

          โดยปกติ รพ.สต.โคกเพชร จะมีประชาชนมารับบริการมากกว่า 700 คนต่อเดือน และทุกวันจะต้องมีผู้มารับบริการเข้ามาใช้บริการห้องน้ำสาธารณะ ในหน่วยงานของเราเสมอ ดังนั้น การติดป้ายแนะนำการล้างมืออย่างถูกต้องที่หน้าห้องน้ำ /ในห้องน้ำ หรือข้างๆอ่างล้างมือ ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มาก

           รพ.สต.โคกเพชร ได้นำสติกเกอร์การล้างมืออย่างถูกต้องไปมอบให้ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งในตำบล จำนวน 6 แห่ง ช่วยลดอัตราการป่วยของโรคไข้หวัดและมือเท้าปากได้ในระดับหนึ่ง แต่สำหรับเด็กเล็กๆแล้ว ต้องแนะนำให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแล

           การล้างมือช่วยป้องกันโรคระบาด/โรคติดต่อได้หลายโรคนะคะ

ผอ.ลมเย็น ศรีผุย สอนการล้างมือที่ถูกต้องในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ประชาชนก็ต้องล้างมือให้ถูกต้องเช่นกันค่ะ 


พี่ๆ อสม.มาล้างมือกันนะค่ะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น