รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

รพ.สต.โคกเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ปี 2559

         ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้ห้องส้วมตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยวและสถานบริการต่างๆ ที่ให้บริการส้วมสาธารณะ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และประชาชนที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ให้ได้รับบริการส้วมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอและประหยัด บัดนี้ รพ.สต.โคกเพชร ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอรายงานด้วยภาพกิจกรรมเชิงประจักษ์ และข้อมูลการรายงาน ดังในเอกสารแนบลิงก์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNJPcjX5yQlOXvcI0DH9_JfupdKnTwFpCvV_08Ku4JI/edit#gid=903653733

               ขณะเดียวกันขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกครอบครัว ได้ทำความสะอาดห้องน้ำในครัวเรือนของตนเอง เพื่อต้อนรับลูกหลานกลับมาจาก กทม.และที่ทำงานอื่นๆด้วยนะคะ และที่สำคัญการใช้ห้องน้ำที่สะอาดจะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรคติดต่อได้ด้วยค่ะ ...ด้วยความปรารถนาดีจาก รพ.สต.โคกเพชร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น