รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ตะกร้าเยี่ยมบ้าน

    ขอประชาสัมพันธ์จำหน่ายตะกร้าเยี่ยมบ้าน : ความภูมิใจของผู้ให้ความสุขใจของผู้รับ เหตุผลที่ทำไมท่านต้องซื้อตะกร้าเยี่ยมบ้านของโคกเพชร
     ปัจจุบันตำบลโคกเพชร ได้ทำสหกรณ์ตำบลโคกเพชร เพื่อระดมหุ้นจากประชาชนในตำบลโคกเพชร เพื่อจัดสรรหาสิ่งจำเป็นสำหรับพี่น้องในตำบลโคกเพชร ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ เกลือเสริมไอโอดีน จักรยาน  ข้าวสาร  ไข่ไก่  ขนม น้ำเปล่า และของใช้ที่จำเป็นบางรายการเป็นต้น เช่น ถุงสวมแขนป้องกันแดด กันหนาว
     การจัดทำตะกร้าเยี่ยมบ้าน ท่านจะได้สนับสนุนพี่น้องในตำบลโคกเพชรให้มีโอกาสได้ช่วยเพื่อนผู้ด้อยโอกาสในตำบลโคกเพชร จำนวน 102 คน ซื่งประกอบไปด้วย ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์  คนยากจน  คนพิการ  คนสูงอายุ คนพ้นโทษ คนเร่ร่อน
      ตะกร้า 1 ใบ ประกอบด้วย  1.ไข่ไก่สด 10 ฟอง 2.ข้าวหอมมะลิ 1 กก. 3.เกลือเสริมไอโอดีน 1 มัด 4.นมตราหมี 8 กระป๋อง 5.ธัญญาหารปรุงสำเร็จ 6 ซอง 6.ตะกร้าพลาสติกสาน 1 ใบ จำหน่ายในราคา 329 บาท
ตะกร้าพลาสติกสาร จากบ้านโนนสำราญ  ใบละ 75 บาท
                                              ข้าวหอมมะลิ บ้านภูมิศาลา กิโลกรัมละ 25 บาท หรือ
                                                 ข้าวไรท์เบอร์รี่ บ้านตาองค์ กิโลกรัมละ 75 บาท 

หากเป็นท่านต้องการเป็นข้าวไรท์เบอร์รี่ ราคาตะกร้าละ 399 บาท
รับประกัน ของที่บรรจุทุกตะกร้าใหม่สดและมีการตรวจสอบทุกตะกร้าก่อนนำส่งค่ะ
ในกรณีที่ท่านอาศัยอยู่ในตำบลโคกเพชร และต้องการให้ทีม Care Giver ตำบลได้ทำหน้าที่เยี่ยมบ้าน เยี่ยมบิดามารดาหรือเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือ เนื่องจากท่านติดภารกิจ ไม่สะดวกหรืออยู่ไกล การจราจรติดขัด ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเยี่ยมท่านได้ในเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ท่านสามารถติดต่อมาที่ รพ.สต.         โคกเพชร หมอปุ้ม : Face book : เพ็ญทิวา สารบุตร/ Line: pentivasaraboot หรือ เบอร์โทร 
087-9617951
ทีมของเราจะทำหน้าที่เยี่ยมบ้านแทนท่านและมีภาพถ่ายสวยๆส่งให้ท่านดูกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้ทำกิจกรรมดีดีเพื่อคนที่ท่านรักค่ะ ไม่ว่าไกลแค่ไหนก็เหมือนใกล้ ...........
รพ.สต.โคกเพชร เต็มใจให้บริการ ดุจญาติมิตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น