รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ฉบับที่ 14 นักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาระบบสุขภาพชุมชน

นักศึกษาฝึกงานลงปฏิบัติงานในชุมชน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น