รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ฉบับที่ 15 นักศึกษาฝึกงานประชาคมหมู่ประบ้าน

ประชาคมโครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น