รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ฉบับที่ 16 ทีมโคกเพชรนำนักศึกษาลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

ทีมโคกเพชรนำนักศึกษาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและระยะสุดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น