รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ฉบับที่ 27-29 ปฏิบัติการชวนชุมชนลดเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ปฏิบัติการชวนคนในชุมชนลดเลิกสุราและเครื่องดื่มแลกอฮอล์
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
ปฏิบัติการลงชุมชนชวนเลิกเหล้า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น