รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ฉบับที่ 15 มอบผ้าห่มพระราชทานคลายหนาว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์


ติดตามภาพกิจกรรม  มอบผ้าห่มพระราชทาน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น